Agnieszka i Marcin

Zdjęcia zarówno na sali jak i z pleneru wykonałem wraz z żoną Moniką.